Náš tím

Image

Zloženie zboru

Cirkevný zbor Evanielickej cirkvy a.v.
Hanušovce nad Topľou

CZ ECAV Hanušovce nad Topľou tvorí:

  • matkocirkev Hanušovce nad Topľou

  • dcérocirkev Petrovce

  • dcérocirkev Pavlovce

  • dcérocirkev Medzianky

  • filiálky Vlača a Remeniny

Cirkevný zbor patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a do Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Cirkevné zbor má dve kňazské stanice a jednu kaplánsku.  

Predsedníctvo zboru

Podľa Cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku v období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a zboroví presbyteri. Počet presbyterov a zloženie zborového presbyterstva upravuje zborový štatút. Počet presbyterov nesmie byť menší ako sedem. Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok. 

Mgr. Martin Škarupa
Mgr. Martin Škarupazborový farár
Mgr. Eva Škarupová Lašáková,
Mgr. Eva Škarupová Lašáková, zborová farárka
Ing. Zuzana Kožlejová,
Ing. Zuzana Kožlejová, zborová dozorkyňa

Zoznam presbyterov

Podľa Cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku v období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a zboroví presbyteri. Počet presbyterov a zloženie zborového presbyterstva upravuje zborový štatút. Počet presbyterov nesmie byť menší ako sedem. Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Hanušovce nad Topľou – matkocirkevné presbyterstvo

Tomko Ján – zborový poddozorca

Onder Ján – zborový poddozorca

Čebra Štefan – celozborový kurátor

Kolesár Ondrej – kurátor Hanušovce nad Topľou

Biroš Jozef – kurátor Vlača

Molitoris Ján – kurátor Remeniny

Mgr. Čura Ján – presbyter

Duda Ján – presbyter

Fáber Andrej – presbyter

Ferko Juraj - presbyter

Mgr. Hanzo Ivan – presbyter

Hrehová Jarmila - presbyterka

Mgr. Hrivniaková Mária – presbyterka

Molitoris Milan - presbyter

Pohlodová Anna – presbyterka

Mgr. Sopoliga Ľuboš - presbyter

Šellongová Mária – presbyterka

Tekelyová Danka - presbyterka

Mgr.Václavek Martin – presbyter

Velebír Andrej – presbyter

Birošová Anna – presbyterka

(tmavo vyznačení – zároveň členovia celozborového presbyterstva)

Úlohy zborového presbyterstva (podľa CÚ):

  • vykonáva rozhodnutia zborového konventu

  • rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru

  • rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny

  • dojednáva vokátory zborových predstaviteľov

  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent

Image

Petrovce – dcérocirkevné presbyterstvo

Mgr. Hliboká Čurlíková Anna – kurátorka

Čurliková Helena – presbyterka

Čurlíková Ľubica – presbyterka

Gdovinová Anna – presbyterka

Gdovinová Slávka – presbyterka

Orečný Andrej – presbyter

Poliak Vladimír – presbyter

Mgr. Rozkošová Ľudmila – presbyterka

Mgr. Peterová Jana – presbyterka (náhradníčka)

Pavlovce – dcérocirkevné presbyterstvo

Beňo Drahoslav – kurátor

Feničová Ľuba – presbyterka

Feničová Magdaléna – presbyterka

Hadbavný Ján – presbyter

Chmeľovský Stanislav – presbyter

Mgr. Kmecová Viera – presbyterka

Verčimák Miroslav - presbyter

Medzianky – dcérocirkevné presbyterstvo

Mgr. Šofranko Slavomír – kurátor

Bašista Milan – presbyter

Čurlík Ľuboslav – presbyter

Gondžurová Mária – presbyterka

Klimčo Rudolf – presbyter

Socha Pavel – presbyter

Šofranko Ján – presbyter

ruza_logo.jpg
Cirkevný zbor Evanielickej cirkvy avzburského vyznania
© 2020 CZ ECAV Hanušovce nad Topľou. All Rights Reserved. Designed By www.oknet.sk

Prihlásenie k odberu

Nezasielame SPAM !

Search